Jogi nyilatkozat

A PHARMINDEX Account weboldal létrehozója és üzemeltetője a Vidal Next Kft., a PHARMINDEX kiadója (székhely: 1196 Budapest, Jahn F. u. 252., levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., e-mail: ugyfelszolgalat@pharmindex.hu).

Amennyiben jelen weboldalon keresztül, vagy az itt, illetve valamely hírlevelünkben vagy bármely más cégünk által kiadott dokumentumban megjelenő e-mail címet/postai címet felhasználva Ön személyes adatokat (pl. név, végzettség, cím, e-mail cím, telefonszám stb.) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy a megadott adatokat cégünk feldolgozza és kezelje. Az adatok megadása önkéntes.

Cégünk a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A tudomásunkra jutott személyes adatokat védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatónk itt található: Adatkezelési tájékoztató

 

A PHARMINDEX Account szövegeit, tartalmait a felhasználók csak és kizárólag saját tájékozódási célra használhatják, információt a Vidal Next Kft. hozzájárulása nélkül nem hozhatnak nyilvánosságra. A felhasználók nem jogosultak a jelen weboldal nyitó- és aloldalain található információk terjesztésére. Az oldalakon szereplő adatok, lekérdező rendszer, illetve a kapcsolódó software és grafikai elemek, elnevezések, kifejezések, logo-k, képek, elgondolások, adatok és információk szerzői jog által védettek; ezek részben vagy egészben történő lemásolása, az alkalmazás bármilyen rendeltetésszerű használattól eltérő célú vagy módú felhasználására, illetőleg manipulálására, illetve a programok visszafejtésre valamint módosítására tett kísérletek, ezek bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetése, nyilvánosságra hozatala, sokszorosítása, másolása, terjesztése (amennyiben a Vidal Next Kft. ezeket előzetesen írásban nem engedélyezte) tiltottak, és polgári peres, vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezést vonhatják maguk után. A weboldalon megjelenő védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, és kifejezetten a honlapokon való megjelenést célozzák. Ennek megfelelően a Vidal Next Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges minden, az internetes honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.

Vidal Next Kft. nem vállal felelősséget jelen weboldallal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, internetkapcsolat- vagy rendszerhibából eredő károkért. A cég nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a weboldalunkon vagy rendszerünkben található adatoknak cégünktől független, vagy rajtunk kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Vidal Next Kft. szintén nem vállal felelősséget.

További információk

 

Utolsó módosítás: 2018. április 26.